shuhs202102 > 온라인 행사

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
사이트 내 전체검색

본문

2021학년도 신한대학교 온라인학술제 출석 이벤트 당첨자 안내

<2021학년도 신한대학교 온라인학술제 출석 이벤트 당첨자 안내> 

● 12월 23일 (12월 22일 접속 당첨자)


아이디 / 이름 / 휴대폰 / 이메일


nasm0573 / 나*미 / 010-****-0573 / na****73@naver.com


sksms5185 / 김*수 / 010-****-5185 / s****8@naver.com


psy40701 / 박*영 / 010-****-4070 / ps****01@naver.com


cotnrud0428 / 채*경 / 010-****-6914 / cotn****428@daum.net


hsu813 / 최*수 / 010-****-9537 / h**0@naver.com


spakadmf132 / 김*경 / 010-****-9963 / gua****331@naver.com


nhj000113 / 노*진 / 010-****-0946 / nhj****13@naver.com


sy7273 / 이*현 / 010-****-8667 / ju10****116@gmail.com


2002kevinkim / 김*영 / 010-****-6839 / 2002****nkim@naver.com


codnjs7 / 임*원 / 010-****-9283 / dl****028@naver.com● 12월 22일 (12월 21일 접속 당첨자)


아이디 / 이름 / 휴대폰 / 이메일


cc395047 / 김*영 / 010-****-3058 / cc****47@naver.com


the_2 / 김*은 / 010-****-2197 / kky****021@naver.com 


jinju24 / 이*주 / 010-****-9862 / jin****ni@daum.net


akfh18 / 장*락 / 010-****-2123 / ak****@naver.com


hamacac / 함*인 / 010-****-3716 / ha****c@gmail.com


hhjj127 / 박*진 / 010-****-2174 / hye****in53@naver.com


ypunhj7 / 윤*진 / 010-****-4690 / yp****7@naver.com


wowjd1189 / 이*정 / 010-****-0771 / wow****89@naver.com


elsio1610 / 박*정 / 010-****-1610 / els****10@naver.com


dodo00427 / 윤*연 / 010-****-9153 / do****427@naver.com● 12월 21일 (12월 20일 접속 당첨자)


아이디 / 이름 / 휴대폰 / 이메일


dlwotjd4456 / 이*성 / 010-****-7592 / dlwo****456@naver.com


dontworry21 / 이*호 / 010-****-0051 / dont****y21@naver.com


ekgussla / 이*현 / 010-****-1866 / 33****63@naver.com


ghd7ghd / 한*봄 / 010-****-6306 / gh****d@gmail.com


gerrard849 / 정*환 / 010-****-3324 / ger****849@naver.com


qaws1201 / 김*림 / 010-****-7822 / si****a6@naver.com


poiuy06875 / 박*인 / 010-****-1927 / poi****875@naver.com


rkddbsgur / 강*혁 / 010-****-9735 / kt2****735@gmail.com


sub7040 / 송*빈 / 010-****-4036 / sub****26@gmail.com


csy12071 / 조*연 / 010-****-3635 / js****703@naver.com● 12월 20일 (12월 19일 접속 당첨자)


아이디 / 이름 / 휴대폰 / 이메일


micael929 / 박*민 / 010-****-2311 / mige****9710@nqver.com


hjyou2000 / 유*정 / 010-****-1986 / hjy****00@naver.com


ksg1094 / 김*지 / 010-****-2094 / ks****4@naver.com


min010120 / 정*서 / 010-****-2765 / min****20@naver.com


green112571 / 김*영 / 010-****-5992 / gre****251@naver.com


yy88yy88 / 신*윤 / 010-****-9923 / ac****01@naver.com


slow1107 / 박*영 / 010-****-7334 / 8**o@naver.com


dgh07168 / 정*희 / 010-****-4385 / dg****68@naver.com


guswjd0834 / 최*정 / 010-****-0834 / kel****38@naver.com


ass509 / 박*정 / 010-****-0639 / as****30@naver.com● 12월 19일 (12월 18일 접속 당첨자)


아이디 / 이름 / 휴대폰 / 이메일


wnsaus2422 / 조*지 / 010-****-9671 / y****2@naver.com


hanna4945 / 김*나 / 010-****-5932 / han****45@naver.com


esther99327 / 최*희 / 010-****-8768 / esth****327@naver.com


phm6270 / 박*민 / 010-****-6270 / p****70@naver.com


gab1999 / 채*선 / 010-****-3079 / 19****ae@naver.com


imcyh2002 / 최*형 / 010-****-6867 / im****002@naver.com


luij127 / 이*정 / 010-****-7359 / lu****7@naver.com


kitim1907 / 김*연 / 010-****-2405 / kit****07@naver.com


elina0104 / 구*림 / 010-****-6770 / eli****04@naver.com


jijibebe0415 / 김*지 / 010-****-5961 / jiji****0415@naver.com● 12월 18일 (12월 17일 접속 당첨자)


아이디 / 이름 / 휴대폰 / 이메일


djthfud / * / 010-****-1012 / dj****d@naver.com


yjjh98 / * / 010-****-5404 / y****8@naver.com


ulu0202 / * / 010-****-9505 / song****50@naver.com


jth1203 / * / 010-****-7533 / jt****3s@naver.com


jun5687877 / 

일정 2021-12-02 ~ 2021-12-22
주최 신한대학교 학생처
후원 -
분야 온라인학술제

행사 관련자료

-

댓글목록

김재용님의 댓글

김재용 작성일

비대면이지만 산한대학교는 학술제를 최선을 다해 진행하고 있습니다. 많은 학생들이 참여하는 모습이 보여서 기쁩니다. 비록 비대면이지만 산한대학교는 학생들에게 조금 더 활성화가 된 학술제를 즐길 수 있게 선생님들이 최선을 다해 고민을 하고 진행하고 있습니다.


close

Nolge

온택트의 모든것, 놀지입니다.

사이트 내 전체검색

phone_in_talk 1644-2579

놀지 | 정보관리책임자 : 류한우 | 사업자등록번호 : 381-86-01182 | 서울시 성동구 성수이로 87, 성문빌딩 10층 | 1644-2579 (평일 10:00~18:00)
Copyright © nolge All rights reserved.

  • 게시물이 없습니다.

CONTACT US

연락처
02-123-1234
주소
서울특별시 안알랴줌
메일
test@test.com
FAQ1:1문의
놀지 | 정보관리책임자 : 류한우 | 사업자등록번호 : 381-86-01182 | 서울시 성동구 성수이로 87, 성문빌딩 10층 | 1644-2579 (평일 10:00~18:00)
Copyright © nolge All rights reserved.